Друштво Математичара Србије
Подружница ДМС - Панчево

О нама

Извршни одбор:

 1. Оливер Петковић, председник
 2. Наташа Зечевић, секретар
 3. Маријана Нисић, благајник

Управни одбор:

 1. Елизабета Грајфенштајн Милошевић, председник
 2. Татјана Станковић, заменик председника
 3. Љиљана Ђуретановић, секретар
 4. Биљана Стојаковић
 5. Мирјана Марјановић
 6. Бранислава Јаковљевић
 7. Биљана Стојаков Дубајић

Надзорни одбор:

 1. Драгомир Машић
 2. Нада Ранковић
 3. Данка Мириловић

Историјат

Подружница  Друштва математичара Србије – Панчево активно ради на територији Града Панчева од 4. марта1977. године, најпре у оквиру Друштва математичара, физичара и астронома САПВ. Називи подружнице су се формално  током година мењали у складу са друштвеним окружењем и односима. Данас Подружница делује у оквиру Друштва математичара Србије. Оснивачка Скупштина је одржана у просторијама  Просветно-педагошког завода, на иницијативу професора Миленка Лилића. На списку оснивача записано је десет имена и то:

 1. Марошан Емил
 2. Милаков Ђорђе
 3. Лилић Миленко
 4. Митић Спира
 5. Јанузовић Мара
 6. Богдановић Стојан
 7. Јордановић Живко
 8. Живанов Стеван
 9. Урошев Властимир
 10. Милунов Жива

Јавним гласањем изабран је први председник подружнице проф. Гимназије Каменко Иланић, подпредседник, Александар Станисављевић и секретар Равић Славица, наставник Основне школе „ОлгаПетров” из Банатског Брестовца.

У записнику Оснивачке Скупштине стоји „О предлогу оснивања ДМФА САПВ вођена је жива дискусија  и сви дискутанти су истицали неопходност оснивања једног оваквог удружења које ће стручно да помаже све своје чланове. Истакнуто је да је неопходно основати ову Подружницу, нарочито сада када се спроводи реформа школског система. Из дискусије јасно излази закључак да је велика штета што Подружница није раније основана јер би знатно олакшала рад својих чланова на спровођењу реформе школства”.

Од тог времена Подружница наставља са радом, мање или више успешно, следећи своју  своју општу мисију струковног друштва и сналазећи се врло често у тешким организационим и друштвеним околностима, користећи углавном ресурсе Панчевачких школа у погледу опреме, простора и кадра финансирајући се из чланарине њених чланова.

Подружница је имала и неколико председника:

 • Др Саво Ђебић (1986-2005)
 • Соња Суботић Пурић (2006-2011)
 • Стеван Пујић (2011-2014)
 • Елизабета Грајфенштајн Милошевић (2014-2018)
 • Оливер Петковић (2018-данас).

 

Данас Подружница прати визију и мисију ДМС. Бави се питањима наставе математике ирачунарства у основним и средњим школама, откривањем, неговањем и развијањемобдарених математичара и програмера. Бави се питањима статуса и заштитематематике и наставника математике и информатике кроз одговарајуће организационе форме:

 1. Одржавањем стручних скупова, трибина, конференција, радионица, семинара у складу саодредбама Правилника о стручном усавршавању наставника, поштујући образовне стандарде и препоручене компетенције наставника
 2. Промовисањем примера добре педагошке праксе, организовањем угледних часова, прикупљањем и систематизацијом наставног материјала и уједначавањем наставних планова ипрограма.
 3. Промовисањем информационих технологија и мултимедијалних садржаја у наставном процесу, кроз систематичнију едукацију наставника.
 4. Сарадњом са другим подружницама ДМС
 5. Сарадњомса локалном самоуправом и учествовањем у акцијама, манифестацијама, конкурсима и пројектима
 6. Сарадњом са Регионалним центром за таленте – Панчево и осталим сродним друштвима (Еуклид) из окружења.
 7. Сарадњом са научним и образовним институцијама чија је делатност везана заматематику и рачунарство
 8. Сарадњом са Покрајинским секретаријатом за образовање, управу и националне заједнице, Министарством просвете, науке и технолошког развоја
 9. Сарадњом са синдикатима и сличним организацијама просветних радника.
 10. Организовањем  ученичких такмичења, летњих и зимских школа разних облика ваннаставних активности.