Друштво Математичара Србије
Подружница ДМС - Панчево

ВЕСТИ

Коначни резултати окружног такмичењаКоначни резултати окружног такмичења из математике (преузми).

На резултате окружног такмичења VI, VII и VIII разреда могуће је уложити приговор Државној комисији у року од 6 дана од одржавања окружног такмичења. Писмени и образложени приговор који садржи на које елементе рада ученика се он односи, може да уложи искључиво ученикова школа, а приговор потписује предметни наставник ученика. Државна комисија утврђује коначне резултате, као и списак учесника Државног такмичења, најкасније 15 дана од одржавања окружног такмичења и објављује га на сајту ДМС.

Приговори Државној комисији могу се поднети за ученике VI, VII и VIII разреда и то искључиво од стране школе коју ученик похађа. Приговор мора бити образложен и потписан од стране наставника ученика. Приговор мора бити заведен од стране школе која га прослеђује. Приговори се могу послати електронски на адресу (komisijaos@dms.rs). Приговори послати супротно Правилнику неће се узимати у разматрање. Приликом прегледа приговора, ученику се може доделити и мање бодова у односу на онај који је имао.

Државна комисија приговоре ученика од III до V разреда неће узимати у разматрање нити ће на њих одговарати јер за њих није надлежна.

Државна комисија ће одлучивати о приговорима ученика у понедељак 25.03.2024. године. 

Границе за пролаз на Државно такмичење биће објављене 26. 03.2024. године.

 

Записник поткомисије за приговоре.

ВЕНЕОВА ЗБИРКА

Ново, допуњено и измењено издање једне од најкоришћенијих збирки на нашим просторима, са чак 1789 задатака, карактерише:

  • Усклађеност са Планом и програмом наставе и учења.
  • Пажљиво прегледани и проверени задаци и решења.
  • Нови задаци у лекцијама Бројевне основе и Степен чији је изложилац цео број.
  • Систематизација постојећих задатака према областима, лекцијама и тежини.
  • Проширена и допуњена решења.

Приређивач ревидираног ћириличког издања је Ђорђе Голубовић, професор XIII београдске гимназије, који је изузетним трудом прилагодио Збирку садашњем програму, сачувавши дух, суштину и квалитет који је аутор стрпљиво и упорно неговао деценијама.